Birka: Seminārs

Treneru seminārs
Trenera personības, šaha tradīciju un vērtību loma audzēkņu sagatavošanā sacensībām. Pieredzes apmaiņa.

14.decembrī Rīgas Šaha skolā notika kārtējais seminārs šaha treneru kvalifikācijas celšanai. Neskatoties uz ziemīgo laiku Latvijā, lielākā daļa semināru dalībnieku ieradās no visdažādākajām Latvijas šaha pilsētām, tomēr sliktie laika apstākļi (putenis) dažiem treneriem apgrūtināja nokļūšanu Rīgā, tāpēc nācās atteikt savu dalību.