Piekļūstamības paziņojums

section-4fff042

Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Šaha Skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas Šaha Skola - https://sahaskola.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas Šaha Skola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Daļai attēlu trūkst alternatīvā teksta.

Jo prasību nodrošināšana rada nesamērīgu slogu: Iestādē mājaslapai ir sekundāra, tīri informatīva nozīme.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.12.2023.  Izvērtēšanu veica Rīgas Šaha skolas galvenā speciāliste Ilze Ķempele.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: izvertesanas_protokols.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: sahaskola@riga.lv

Zvaniet: 6747414067474141

http://www.facebook.com/sahaskola

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi viena mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

Rīgas Šaha skolas direktore Līga Ungure
sahaskola@riga.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 03.06.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Rīgas Šaha skolas direktore Līga Ungure.