Kategorija: Pasākumi

Pasākumi
Šaha treneru kvalifikācijas celšanas seminārs “Audzēkņu motivēšana un jaunākās treniņu metodes”

Šaha treneru kvalifikācijas celšanas seminārs

“Audzēkņu motivēšana un jaunākās treniņu metodes”

 

Laiks: 2018. gada 30. maijs 11.00–16.30

Vieta: Rīgas Šaha skola, Pērnavas iela 10, Rīga

Semināra darba programma:

11.00–11.45 Audzēkņu motivēšanas nepieciešamība un ieteicamās metodes (Valdis Troņenkovs)

11.45–12.30 Aklā šaha vingrinājumu metode treniņu procesā (Verners Putka)

12.30–13.15 Darbs ar meitenēm un pašreizējā situācija Latvijā (Jānis Valeinis)

13.15–14.00 Jaunākās izmaiņas šaha noteikumos (Toms Kalniņš)

14.15–15.00 Klasisko partiju studiju ietekme un ieteicamā šaha literatūra (Aivars Stašāns)

15.00–15.45 Taktiskās redzes vingrināšana ar kompozīciju palīdzību (Laura Rogule)

15.45–16.30 2018.gada Latvijas vīriešu un sieviešu čempionāta interesantākie momenti (Arturs Neikšāns)

 

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 25. maijam pulksten 17

Kontakti: semināra organizators, lielmeistars Arturs Neikšāns, arturs.neiksans@gmail.com, mob. 28339670

Visiem semināra apmeklētājiem tiks izsniegta apliecība par semināra apmeklējumu 7 stundu vērtībā, seminārs apstiprināts RIIMC.

Tiem, kuri semināram pieteiksies pēc noteiktā termiņa, apliecības netiks izgatavotas!

Pasākumi
Erasmus+SPORT programmas līdzfinansēts projekts “Black and White Sport: Chess”

Projekta ietvars:

1) Tiks izstrādāta metodoloģija, kā mācīt šahu sākumskolā.

2) Īstenot eksperimentālo šaha apmācības kursu valstīs, kuras iesaistītas un līdzdarbojas projektā.

3) Īstenot sociālo kampaņu projekta ideju popularizēšanai.

4) Veidot mācību metodoloģisko materiālu.

5) Izvērtēšanas pasākuma organizēšana.

6) ENCS (European Network of Chess in School) izveide.

Pasākumi
Šahs Muzeju naktī

Rīgas Šaha skolas audzēkņi un treneri piedalījās Muzeju nakts pasākumos Latvijas Sporta muzejā. Šaha spēles cienītājiem piedāvājām iespēju spēlēt treniņu partijas un saņemt konsultācijas. Atsaucība bija liela, tādēļ Sporta muzeja vadība pateicās Šaha skolai un uzaicināja mūs piedalīties arī nākamās Muzeju nakts pasākumos.