Mūsu absolventi

Pasākumi

Šogad apliecības par apgūtu profesionālās ievirzes šaha programmu saņēma 18 skolas absolventi. Augstākās sporta meistarības grupu absolvēja 6 šahisti, mācību-treniņu grupu – 12. Deviņi no divpadsmit turpinās mācības sporta meistarības pilnveidošanai.

Absolventi uzsver, ka šaha nodarbības palīdzējušas attīstīt kritisko domāšanu un disciplīnu, trenēt prātu un iegūt draugus. Vairāki no viņiem apsver iespēju nākotnē apgūt šaha trenera profesiju, jo patīk strādāt ar bērniem un nodot citiem iegūtās zināšanas,

Uzsākot studijas augstākās sporta izglītības ieguvei, augstākās meistarības programmas beidzēji var paralēli arī strādāt par treneriem.

No sirds apsveicam mūsu absolventus un gaidīsim savā pulkā!