Rīgas Šaha skolai – 50

Pasākumi Skolas vēsture

2022.gada 25.augustā Rīgas Šaha skolas telpās notika skolas Pedagoģiskās padomes sēde, kuras darba kārtībā bija 2 galvenie jautājumi – Rīgas Šaha skolas pašvērtējuma ziņojums un skolas 50 gadu jubileja.

Par Rīgas Šaha skolas pirmsākumiem savās atmiņās tika aicināta dalīties ilggadējā skolas darbiniece un trenere no skolas pašiem dibināšanas laikiem – nacionālā meistare šahā Vija Rožlapa, kuras stāstījums pasākuma dalībniekus aizveda aizraujošā  vēstures ceļojumā no skolas pirmās dienas līdz pat 1992.gadam, kad Rīgas Šaha skolas audzēkņi lepni pārstāvējuši savu valsti Latviju, nu jau zem sarkanbaltsarkanā karoga, startējot pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas savos pirmajos pasaules un Eiropas jauniešu čempionātos, uzreiz iegūstot arī pirmās medaļas.

Skolas dibināšanas sākums gan neesot bijis viegls, pat ļoti grūts. 1972.gada 1.septembrī tika parakstīta Izglītības ministrijas pavēle Nr. 130, ar kuru tika nodibināta Rīgas pilsētas Kirova rajona šaha bērnu un jauniešu sporta skola, kuru šodien mēs lepni saucam par Rīgas Šaha skolu. Jaundibinātajai skolai toreiz nebija ne savu telpu, ne direktora, ne paša nepieciešamākā inventāra, tikai…salauzts rakstāmgalds šaha kluba zālē, kas atradās tā laika Apvienotajā šaha un dambretes šaha klubā Rīgā, Padomju bulvārī 16. Bija daži treneri entuziasti un ap 250 audzēkņu no bijušajām bērnu un jauniešu sporta skolu šaha nodaļām, kuras bija izveidotas jau 1964.gadā, vairākus gadus pirms šaha skolas dibināšanas.

Pirmā šaha skolas direktore bija Irēna Mileiko (1972.-1978.), pēc tam skolas vadības grožus pārņēma izcilais šaha speciālists un treneris Aivars Stašāns (1978.-1981.), vēlāk par direktoriem kļuva Vilija Circene (1981.-1988.) un Elmārs Berķis (1988.-1996.), kurš aktīvi iesaistījās šaha dzīves organizēšanā un popularizēšanā. Pateicoties viņa aktīvajai sadarbībai ar laikrakstu Sports, varam uzzināt par daudzām tā laika Rīgas Šaha skolas aktivitātēm un panākumiem. 1997.gadā par Rīgas Šaha skolas direktori kļuva Līga Ungure.

1974.gadā skolai tika ierādītas telpas Rīgā, Smilšu ielā 12, kur bija 1 telpa administrācijai un 2 caurstaigājamas spēļu zāles, kurās vienlaicīgi varēja spēlēt 64 cilvēki. Vija Rožlapa smaidot saka, ka pēc 10 gadu ilgas cīņas, par nesakārtoto skolas telpu jautājumu esot atļāvusies uzrakstīt laikraksta Sports redakcijai vēstuli, kura, viņai par lielu izbrīnu, ir tikusi nopublicēta 21.09.1982. laikrakstā Sports. Kā kuriozu Vija Rožlapa atcerējās, ka jau pēc pāris dienām redakcijas darbinieki esot zvanījuši interesēties, vai skola jau nav tikusi pie jaunajām telpām….Diemžēl telpu jautājums tik ātri neatrisinājās. Šauro telpu jautājumu skolas vadība tās audzēkņiem centās kompensēt vasaras mēnešos, ilgus gadus rīkojot mēnesi garas šaha nometnes Lietuvas pierobežas pilsētā Subatē , kas atrodas skaistā vietā pie ezera, ļaujot mazajiem šahistiem vasarā baudīt arī peldēšanās priekus, veldzējoties pēc saspringtajām šaha cīņām nometnes rīkotajos turnīros. Arī par svētkiem skolā netika aizmirsts. Skolas 15 gadu jubilejas svinībām 1987.gadā  telpas tika atrastas toreizējās Rīgas 8.vidusskolas telpās, taču skolas 20 gadu jubileja 1992.gadā tika gods godam nosvinēta vēl joprojām turpat – vecajās labajās telpās Rīgā, Smilšu ielā 12.

Tikai 1995.gada vidū skola tika pie daudz plašākām telpām Rīgā, Audēja ielā 7/9, kur decembrī svinīgi rīkoja izlaidumu saviem tā gada skolas absolventiem. Skolas 25 gadu jubileja nu jau daudz vērienīgāk varēja tikt nosvinēta jaunajās telpās Vecrīgā.Tālāk sekoja skolas telpu ceļojums pa tādām Rīgas ielām kā Tallinas un Krišjāņa Barona iela, bet kurš gan vairs to varot atcerēties, tā teic trenere Vija Rožlapa, norādot, ka par jaunākiem laikiem skolas vēsturē droši vien labāk pastāstīšot skolas direktore Līga Ungure, kas pati zināmā mērā ir bijusi klāt esoša jau no skolas dibināšanas, to absolvējot 1974.gadā, un 1985. gadā atgriežoties jau kā trenere, bet kopš 1997.gada strādājot kā skolas direktore.

Šie 50 gadi skolai esot paskrējuši nemanot, jo šahu iemācīties spēlēt ideāli praktiski esot neiespējami. Un tieši ar to šahs kā mācību priekšmets pārņem mūs savā varā un liek  to mācīties vēl un vēl…

Arī direktore Līga Ungure savās atmiņās skolas telpu likteni atcerējās kā tādu, kas visus šos gadus ir vienmēr bijis dziļi nezināms, vienmēr esot bijis jācīnās par to, lai skola nepaliktu bez savām telpām. Labā ziņa esot tā, ka nu jau gandrīz sešus gadus skola atrodas pastāvīgās telpās Rīgā, Pērnavas ielā 10, kas ir labākās, kādas skolai ir jebkad bijušas.

Taču telpas ir tikai telpas. Tās nav nekas bez skolas vislielākās vērtības – cilvēkiem, kuri darbojas šajās telpās – pedagoģiskajiem, administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem, skolas audzēkņiem un viņu vecākiem. Paldies par neizsīkstošo enerģiju, darbu, pacietību un sadarbību, kopīgo darbu darot! Mūsdienās šaha treneris ir pieprasīta un reizē deficīta profesija, jo trenerim ir jābūt ne tikai šahistam, bet arī pedagogam un audzinātājam, kas spēj izaudzināt personību, kas prot analizēt situāciju, koncentrēti domāt, plānot un pieņemt lēmumus. Šogad skola plaši tika pārstāvēta pasaules šaha olimpiādē Latvijas izlases sastāvā, kurā galvenokārt spēlēja gan bijušie, gan esošie Rīgas Šaha skolas audzēkņi un treneri. Skolas absolventi piedalījās olimpiādē arī kā tiesneši un Latvijas Šaha savienības pārstāvji, ar ko ļoti lepojamies!

Rīgas Šaha skolai ir milzīgs prieks un lepnums par savas skolas bijušajiem un esošajiem darbiniekiem, pedagogiem, audzēkņiem, absolventiem, visiem, kas šo 50 gadu laikā skolas telpas ir piepildījuši ar savu enerģiju un dzīvesprieku! Paldies visiem – skolas direktoriem, pedagogiem, administratīvajam un saimnieciskajam personālam, šaha treneriem, pateicoties kuriem skola ir izaudzinājusi tik daudz gudru un zinošu cilvēku Latvijai un tās attīstībai!

Lai nākamie 50 gadi skolai būtu tikpat ražīgi un panākumiem bagāti!

Rīgas Šaha skolas galvenā speciāliste Ilze Ķempele

Rakstā izmantotā literatūra:

  1. Karlsons P. Cinīši gāza vezumu//Sports. – Nr.114. – 17.07.1992.
  2. Rožlapa V. Vai tiešām nevaram? Vēstule redakcijai//Sports.- Nr.148. – 21.09.1982.
  3. Jampoļska N. Gribu kļūt par pasaules čempionu//Rīgas Balss.- Nr.170.-27.07.1983.
  4. Rīgas šaha skolai – 15 gadi//Rīgas Balss. – Nr.242. – 21.10.1987.
  5. Uldriķis A. Rīgas šaha skolā svinīgi atver durvis//Sports. – Nr.305. – 13.12.1995.
  6. Rīgas šaha skolai jubileja//Sports. – Nr.309. – 22.12.1997.