Birka: Šaha apguve

Kasparova šaha fonda akadēmija
Online seminārs
Aicinām paplašināt šaha zināšanas online šaha kursos

Aicinām paplašināt šaha zināšanas ikgadējos augsta līmeņa online šaha kursos Kasparov Chess Foundation Academy, kuri notiks 4 dažādos apmācību līmeņos. Pieteikties aicināts ikviens interesents, darba valoda būs angļu.  Palikušas vēl tikai dažas dienas līdz kursu sākumam 2024. gada 6.janvārī, tāpēc, ja vēlies uzzināt, ko vairāk par mācību programmu un pieteikšanās kārtību, vairāk informāciju skatīt organizatoru tīmekļvietnē šeit.

Vispārēja informācija par online kursiem pievienota rakstā zemāk (no organizatoru tīmekļvietnes angļu valodā).

Jaunais mācību gads
Šahs izaugsmei
Dažas atziņas par un ap šahu, jauno mācību gadu sagaidot

Sveicam visus mūsu skolas trenerus, audzēkņus un viņu vecākus ar jaunā mācību gada un  Zinību dienas tuvošanos!

Par tēmu, kas ir šaha zināšanas ir dzirdēts daudz, parasti nāk prātā dažādas atziņas, ko teikuši šaha lielmeistari, pasaules šaha čempioni, šaha profesionāļi. Par prasmēm un spējām, kādas šaha spēle palīdz attīstīt, un kā šahs var bērniem palīdzēt mācībās skolā varam lasīt  rakstos Prasmes un spējas, ko attīsta šahs un Prasme spēlēt šahu palīdz mācībās.

Tomēr jautājums, kādēļ apgūt tieši šaha zinības, vienmēr būs aktuāls visām paaudzēm. Kāpēc mācīties šahu, ja varbūt nemaz neplāno kļūt par profesionālu šahistu? Varbūt tāpēc, ka šahs attīsta loģisko domāšanu, trenē atmiņu un koncentrēšanās spējas, attīsta intelektu, palīdz pieņemt lēmumus dzīves visdažādākajās situācijās, arī profesijas izvēlē?

Šoreiz pa pusei nopietni un pa jokam paskatīsimies uz šahu ar ne šaha profesionāļa acīm, tā sakot –  ar skatu no malas. Jo dažkārt skats no cita punkta paver mums dažādas iespējas ieraudzīt no jauna to, kam ikdienā paskrienam garām. Galvenais – būt atvērtam to ieraudzīt, sadzirdēt un saprast.

Mēģināsim iztēloties, ko par šahu varētu domāt un spriest dažādu profesiju pārstāvji, esošie un topošie studenti.

Ģeogrāfs:

Šahs ir lielisks atpūtas līdzeklis. Ņemu to līdzi visos ceļojumos – braucot ar auto, vilcienā, autobusā, lidojot ar  lidmašīnu… Kas var būt labāks par pastaigu mežā pēc saspringtas šaha partijas, izbaudot dabas skaistumu un iegūstot iedvesmu jauniem izaicinājumiem?

Pedagogs:

Nevar noliegt arī šaha audzinošo lomu. Bērni, kas jau pirms skolas apguvuši šaha spēles pamatus un turpina šīs nodarbības arī vēlāk, daudz labāk tiek galā ar mācībām. It sevišķi ar matemātiku. Skolas galvenajam uzdevumam taču arī vajadzētu būt – iemācīties patstāvīgi spriest.

Ekonomists: 

Dzīvē, tāpat kā šahā, galvenais ir plānošana. Bez tā nevar iztikt neviens un nekur.

Filologs:

“No smieklīgā līdz cildenajam ir tikai viens solis”, sacīja bandinieks, pārvērzdamies par dāmu.

Svešvalodnieks:

Šaha valoda ir starptautiska. Ar tās palīdzību pat pilnīgi svešiem cilvēkiem iepazīties nesagādā nekādas grūtības.

Matemātiķis:

Šaham ir praktiski neizmērojamas fantāzijas iespējas. No matemātiķa viedokļa uz šaha galdiņa var izdarīt 4084 gājienus. Abu krāsu bandinieki kopā var izdarīt 412 gājienus. Ar zirdziņu var lēkt 336 reizes, ar karaļiem, laidņiem un torņiem attiecīgi var izdarīt gājienus 424, 560 un 896 reizes. Vislielākā brīvība un iespējas ir dāmām –  tās spēj izdarīt 1456 dažādus gājienus. Visas 32 figūras uz šaha dēlīša var novietot 7534686312361225327×1033 kombinācijās. Pirmo gājienu vien baltie var izdarīt 20 dažādos veidos.

Vēsturnieks:

Visā visumā mēs esam noskaidrojuši, ka šahs ir vērā ņemama lieta jebkuram cilvēkam gan kā sporta, gan atpūtas, gan prāta vingrināšanas veids. Katrā ziņā laiks nebūs velti iztērēts.

Psihologs:

Šahā, tāpat kā dzīvē, nav melnraksta, nav iespējas ņemt gājienu atpakaļ. Vienīgā iespēja ir saprast, ko es šobrīd varu darīt, lai uzlabotu savu situāciju un dotos pretim saviem mērķiem, realizējot sev dotās iespējas. Jo panākumi ir atkarīgi no tā, ko mēs darām šodien, lai kļūtu veiksmīgi rīt!

Veiksmīgu un panākumiem bagātu visiem jauno mācību gadu!

Rakstā izmantotā literatūra:

Dainis Sūna. Vienas dienas reportāža februāra vidū ar nelielām atkāpēm//Padomju students. – Nr.19. – 14.02.1985.

Raksta autore: Rīgas Šaha skolas absolvente Ilze Ķempele

Audzēkņu uzņemšana
Šahs izaugsmei
Audzēkņu uzņemšana 2023./2024. mācību gadam

Rīgas Šaha skola

2023./2024.mācību gadā

 uzņem 6 līdz 8 gadus jaunus audzēkņus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā – šahs

Nodarbības sākuma sagatavošanas grupā notiks Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, ieeja no Kr. Barona ielas:

Otrdienās no 14.00 līdz 16.00

Ceturtdienās no 14.00 līdz 16.00

Pirmā nodarbība 2023. gada 5.septembrī, treneris Ģirts Tenis, tel. 22180076.

Iestāšanās dokumentus pieņemam Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, ieeja no Kr. Barona ielas

Nodarbības sākuma sagatavošanas grupā notiks Rīgas 89. vidusskolā Hipokrāta ielā 27, 145. kab.

Pirmdienās no 14.00 līdz 16.00

Trešdienās no 14.00 līdz 16.00

Pirmā nodarbība 2023. gada 4. septembrī, trenere Anastasija Parhomenko, tel. 27488053.

Iestāšanās dokumentus pieņemam Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, ieeja no Kr. Barona ielas.

Iestāšanās dokumenti:

  • vecāku iesniegums par audzēkņa uzņemšanu skolā (forma, jautāt trenerim vai skolā);
  • līgums par profesionālās ievirzes izglītības programmas “šahs” apguvi (forma, jautāt trenerim vai skolā);
  • ģimenes ārsts izziņa, ar ierakstu “drīkst nodarboties ar šahu”;
  • jāuzrāda bērna pases vai dzimšanas apliecība;

Bērna likumiskā pārstāvja līdzmaksājums – 5 eiro mēnesī. 
Rīgas domes 02.10.2012. noteikumi Nr.188 un Rīgas domes 02.10.2012. lēmums Nr.5340 paredz, ka līdzfinansējuma apmērs Rīgā deklarētajiem izglītojamiem par nodarbībām ir EUR 5,00, līdzfinansējuma apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem izglītojamiem tiek noteikts piemērojot koeficientu 2 (EUR 10,00).

Informācijai

e-pasts: sahaskola@riga.lv

skolas mājas lapas sadaļā Audzēkņu uzņemšana

Šahs izaugsmei
Prasme spēlēt šahu palīdz mācībās

Kas tad īsti ir šahs un kā to mācīties spēlēt arvien labāk? Šahs nav tikai intelektuāls sporta veids vai stratēģiska galda spēle. Tā ir arī erudīcija.

Kāpēc tad šahs kā mācību priekšmets tik ļoti spēj pārņemt mūs savā varā un liek to mācīties miljoniem cilvēku visā pasaulē vēl un vēl? Šahs aizrauj, dod pārliecību par saviem spēkiem, kas motivē darboties tālāk, jo cilvēks notic sev un savam talantam spēlēt šo spēli jēgpilni, ar aizrautību, gūstot prieku no tā, ko dara.

Kā apgūt prasmi mācīties spēlēt šahu? Nav tāda viena vienota metode kā iemācīties mācīties, kas derētu visiem, kā rezultātā tiktu apgūta – prasme mācīties. Katram ir jāatrod tā sava pieeja un paņēmieni, lai mācīšanās notiktu ar prieku un interesi, būtu patīkama nodarbošanās un sniegtu gandarījumu par iznākumu. 

Šahs trenē atmiņu, kas palīdz mācību vielas apguvē arī skolā

Ikdienā cilvēki sastopas ar milzīgu daudzumu informācijas apjomu, kas cilvēka smadzenēm ir jāapstrādā, lai noteiktu, kas ir svarīgs īsam laikam, un kas atmiņā jāpatur ilglaicīgi. Tas tiek darīts, izmantojot ultraīslaicīgo atmiņu, īslaicīgo un ilglaicīgo atmiņu.

Šaha spēles laikā, veicot gājienus, notiek dažādu sarežģītu aprēķinu veikšana, kā arī šaha pozīciju atcerēšanās, kas trenē atmiņu. Arī skolā ir nepieciešama labi trenēta atmiņa, lai spētu apgūt mācību vielu ne tikai, izmantojot īstermiņa, bet arī ilglaicīgo atmiņu.

Spēlējot šahu tiek trenēta dažāda veida atmiņa, arī ilglaicīgā, kas veido tādu kā rezervuāru informācijai, datiem, kas cilvēka rīcībā ir ļoti ilgu laiku. Vingrināt ilglaicīgo atmiņu, nozīmē atsaukt atmiņā lietas, ko kādreiz cilvēks jau ir zinājis, piemēram, šahā spēlējot dažādu atklātņu variantus, spēlētājs katru reizi atsauc atmiņā to, ko jau kādreiz ir mācījies vai zinājis. Risinot šaha uzdevumus, rēķinot galvā dažādos variantus, tiek trenēta situāciju iegaumēšana, kur jāliek lietā redzes atmiņa.

Mācību vielas un šaha apguvē ieteicams izmantot dažādas mācību tehnikas un metodes:

Šahs izaugsmei
Prasmes un spējas, ko attīsta šahs

Šahā būtisks ir psiholoģiskais moments – saprast sevi, atklāt pretinieku, katrā konkrētā situācijā prast izmantot gan savas zināšanas, gan pretinieka kļūdas. Šaha spēle efektīvi spēj trenēt mūsu smadzenes, kas īpaši labvēlīgi ietekmē bērnu un jauniešu prāta attīstību un palīdz viņiem mācībās arī skolā.

Galvenās prasmes un spējas, ko attīsta šahs: