Audzēkņu uzņemšana 2023./2024. mācību gadam

Audzēkņu uzņemšana
Šahs izaugsmei

Rīgas Šaha skola

2023./2024.mācību gadā

 uzņem 6 līdz 8 gadus jaunus audzēkņus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā – šahs

Nodarbības sākuma sagatavošanas grupā notiks Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, ieeja no Kr. Barona ielas:

Otrdienās no 14.00 līdz 16.00

Ceturtdienās no 14.00 līdz 16.00

Pirmā nodarbība 2023. gada 5.septembrī, treneris Ģirts Tenis, tel. 22180076.

Iestāšanās dokumentus pieņemam Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, ieeja no Kr. Barona ielas

Nodarbības sākuma sagatavošanas grupā notiks Rīgas 89. vidusskolā Hipokrāta ielā 27, 145. kab.

Pirmdienās no 14.00 līdz 16.00

Trešdienās no 14.00 līdz 16.00

Pirmā nodarbība 2023. gada 4. septembrī, trenere Anastasija Parhomenko, tel. 27488053.

Iestāšanās dokumentus pieņemam Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, ieeja no Kr. Barona ielas.

Iestāšanās dokumenti:

  • vecāku iesniegums par audzēkņa uzņemšanu skolā (forma, jautāt trenerim vai skolā);
  • līgums par profesionālās ievirzes izglītības programmas “šahs” apguvi (forma, jautāt trenerim vai skolā);
  • ģimenes ārsts izziņa, ar ierakstu “drīkst nodarboties ar šahu”;
  • jāuzrāda bērna pases vai dzimšanas apliecība;

Bērna likumiskā pārstāvja līdzmaksājums – 5 eiro mēnesī. 
Rīgas domes 02.10.2012. noteikumi Nr.188 un Rīgas domes 02.10.2012. lēmums Nr.5340 paredz, ka līdzfinansējuma apmērs Rīgā deklarētajiem izglītojamiem par nodarbībām ir EUR 5,00, līdzfinansējuma apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem izglītojamiem tiek noteikts piemērojot koeficientu 2 (EUR 10,00).

Informācijai

e-pasts: sahaskola@riga.lv

skolas mājas lapas sadaļā Audzēkņu uzņemšana