Birka: Edijs Jansons

Saruna ar skolas padomes priekšsēdētāju Ediju Jansonu
Intervijas
Nepalikt uz vietas un kļūt vēl labākiem! Saruna ar skolas padomes priekšsēdētāju Ediju Jansonu

Par jauno Rīgas Šaha skolas padomes priekšsēdētāju 2023. gadā tika ievēlēts Edijs Jansons.  Jauno priekšsēdētāju aicinājām uz nelielu sarunu, lai uzzinātu viņa redzējumu, kas būtu darāms skolas padomei, par tās uzdevumiem un mērķiem.

Kādi ir Jūsu nospraustie mērķi, galvenie uzdevumi, kas būtu jāsasniedz jaunajā amatā?

Jaunā skolas padome ir ievēlēta šī gada aprīļa beigās. Darbu padomē turpina daļa tās locekļu, kuri bija ievēlēti arī iepriekšējā padomes sastāvā. Lai arī es esmu ievēlēts par padomes priekšsēdētāju, padome ir koleģiāla institūcija. Līdz ar to, sasniedzamie mērķi ir padomes kopējie mērķi. Kā norādīts Rīgas Šaha skolas padomes nolikumā, tad padomes mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas sadarbību izglītības īstenošanas procesā. Papildus mērķis ir panākt vecāku, audzēkņu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu, sekmējot skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un mācību procesa efektivitāti. Gribētos panākt lielāku vecāku aktīvu iesaistīšanos, gan katra audzēkņa izaugsmē, gan šaha attīstībā kopumā. Ir būtiski vairot izpratni par šahu kā sportu, ne tikai kā pulciņu vai brīvā laika aizpildītāju.

Kādiem pēc Jūsu domām ir jābūt skolas padomes galvenajiem darbības virzieniem?

Rīgas Šaha skolā ir lieliski treneri. Papildus jau esošajiem treneriem mēs vēlētos redzēt Latvijas labākos šahistus, lielmeistarus, t.sk. skolas absolventus, kā skolas trenerus. Lielmeistaru iesaiste mācību procesā, lai arī tikai kā vieslektoru, būtu ļoti vērtīga audzēkņiem un skolai kopumā.

Rīgas Šaha skola ir lielākā jauniešu šaha apmācības organizācija Latvijā. Tomēr Rīgas Šaha skolas rīkoto jauniešu turnīru skaits ir nepietiekams. Būtiski izveidot stabilu kalendāru ar regulāriem turnīriem. dažāda līmeņa audzēkņiem.

Vēl ir nepieciešams uzlabot sadarbību ar Latvijas Šaha federāciju. Ciešāka sadarbība nāks par labu gan jaunajiem šahistiem, gan šaha sabiedrībai kopumā.

Ir pagājuši trīs mēneši kopš esat ievēlēts jaunajā amatā. Ar kādiem izaicinājumiem savā darbībā esat saskāries? Varbūt varat padalīties ar kādiem jautājumiem, kurus ir izdevies atrisināt?

Rīgas Šaha skolas mērķus un virzību nosaka pašvaldība un skolas vadība. Skolas padomes pilnvaras nav tik plašas. Tomēr skolas padome nekādā ziņā nav pasīvs vērotājs, kas izveidots tikai formas pēc. Padomes locekļiem ir idejas, ierosinājumi mācību procesa uzlabošanai. Domāju izaicinājumi vēl tikai ir priekšā. Nākamā skolas padomes sapulce ir plānota jau septembrī.

Pagājušajā gadā skolai apritēja 50 gadi kopš tās dibināšanas. Kādi būtu Jūsu novēlējumi Rīgas Šaha skolai?

Rīgas Šaha skolai 50 gadu jubilejā gribu novēlēt mērķtiecīgus audzēkņus, zinošus trenerus un atsaucīgus audzēkņu vecākus! Nebaidīties no jaunā, nebaidīties kļūdīties, nepalikt uz vietas un kļūt vēl labākiem.