Lielmeistares Ilze Bērziņa un Laura Rogule, un Fide meistars Iļja Semjonovs sniedz meistarklasi jaunajiem šahistiem, 5. simultānspēles seanss

Pasākumi

Ārā maijs. Skolas mācību gada noslēgums.  Jauniešiem jautrs noskaņojums. Drīz 3 mēnešu brīvlaiks. BRĪVĪBA!!!


Tomēr visādi eksāmeni un kontroldarbi vēl bojā garastāvokli ?. 23 jaunie šahisti piedalījās piektajā simultanspēles seansā. Skolas dēļ atteicās daudzi stiprākie. Iespēju spēlēt ieguva pavisam jaunie šahisti. Pirmā partija ar lielmeistari jaunajām šahistēm paliks atmiņā…

Vasarā novēlu labi atpūsties un 3 reizes nedēļā pa 2 stundām mācīties šahu.

No comments