Šaha treneru kvalifikācijas celšanas seminārs “Audzēkņu motivēšana un jaunākās treniņu metodes”

Pasākumi

Šaha treneru kvalifikācijas celšanas seminārs

“Audzēkņu motivēšana un jaunākās treniņu metodes”

 

Laiks: 2018. gada 30. maijs 11.00–16.30

Vieta: Rīgas Šaha skola, Pērnavas iela 10, Rīga

Semināra darba programma:

11.00–11.45 Audzēkņu motivēšanas nepieciešamība un ieteicamās metodes (Valdis Troņenkovs)

11.45–12.30 Aklā šaha vingrinājumu metode treniņu procesā (Verners Putka)

12.30–13.15 Darbs ar meitenēm un pašreizējā situācija Latvijā (Jānis Valeinis)

13.15–14.00 Jaunākās izmaiņas šaha noteikumos (Toms Kalniņš)

14.15–15.00 Klasisko partiju studiju ietekme un ieteicamā šaha literatūra (Aivars Stašāns)

15.00–15.45 Taktiskās redzes vingrināšana ar kompozīciju palīdzību (Laura Rogule)

15.45–16.30 2018.gada Latvijas vīriešu un sieviešu čempionāta interesantākie momenti (Arturs Neikšāns)

 

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 25. maijam pulksten 17

Kontakti: semināra organizators, lielmeistars Arturs Neikšāns, arturs.neiksans@gmail.com, mob. 28339670

Visiem semināra apmeklētājiem tiks izsniegta apliecība par semināra apmeklējumu 7 stundu vērtībā, seminārs apstiprināts RIIMC.

Tiem, kuri semināram pieteiksies pēc noteiktā termiņa, apliecības netiks izgatavotas!

No comments