Ēnu diena Rīgas Šaha skolā

Pasākumi

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības programma, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošas profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Šogad ēnu diena norisinājās 13. februārī. Rīgas Šaha skolas audzēknis, meistarkandidāts Rihards Bekasovs “ēnoja” skolas administrācijas darbu, kā arī vēroja mācību treniņu nodarbību sākuma sagatavotības un mācību treniņu pirmā apmācības gada grupu audzēkņiem. “Ēnu” treneris spēja panākt ideālu audzēkņu disciplīnu un uzmanību teorētiskās vielas apguvei, kā arī praktiskajā daļā sniedza simultānseansu.

Ceram, ka iespaidi par darbu Šaha skolā motivēs Rihardu pievienoties mūsu pedagogu pulkam.

No comments