Aicinām pieteikties bērnu un jauniešu komandu čempionātam Cerību kauss 2024

Šaha sacensības Cerību kauss 2024
Bērnu turnīri Komandu turnīri

Ar prieku paziņojam, ka tiek izsludināta pieteikšanās Latvijas 51. bērnu un jauniešu atklātajam komandu čempionātam “Cerību kauss”.

Pusfināls notiks no 2024. gada 23. marta līdz 2024. gada 24. martam, bet savukārt turnīra fināls ir paredzēts no 2024. gada 6. aprīļa līdz 2024. gada 7. aprīlim. Abu sacensību norises vieta paliek nemainīga – Transporta un sakaru institūta (TSI) telpās, Rīgā, Lomonosova ielā 1.  Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu un atbalsta Transporta un sakaru institūts.

TSI jau daudzus gadus atbalsta mūsu valstī notiekošos šaha pasākumus. Arī pagājušajā gadā TSI savās telpās uzņēma tradīcijām bagātā bērnu un jauniešu komandu turnīra “Cerību kauss” pusfinālu un finālu.

TSI ir mūsdienīga un inovatīva lietišķo zinātņu augstskola un tā ir vienīgā privātā tehniskā augstākās izglītības iestāde Latvijā. TSI nodrošina akadēmiskās studiju programmas tādās jomās kā transports un loģistika, aviācija, datorzinātnes un telekomunikācijas, elektronika un robotika, uzņēmējdarbība un vadība. Visas studiju programmas tiek īstenotas divās valodās – latviešu un angļu.

Rīgas Šaha skola ir pateicīga par šādu veiksmīgu sadarbību, kas dod iespēju TSI plašajās telpās organizēt grandiozas bērnu un jauniešu sacensības. 

“Cerību kauss 2024” sacensībās aicinātas piedalīties viena trenera sagatavotas komandas, kuru dalībnieki ir bērni līdz 13 gadu vecumam (2011. dzimšanas gads un jaunāki).

Šogad, tāpat kā iepriekšējos pāris gadus, turnīrā varēs piedalīties arī 13 gadu vecumu sasniegušie jaunieši, taču ar nākamo gadu tiek plānots pāriet uz vēsturisko turnīra “Cerību kauss” formātu, tas ir, piedaloties šahistiem līdz 12 gadu vecumam, bet no 13 gadu vecuma – jauniešu komandu sacensībās “Šaha lietus”.

Katrs Latvijas skolu, klubu, šaha pulciņu treneris Sacensību pusfinālam var pieteikt līdz 2(divām) komandām, ja vēlas pieteikt vairākas komandas, lūgums saskaņot ar sacensību galveno tiesnesi Alekseju Pakulu. Komandu mači notiek pie 4 galdiņiem. Pie 4. galdiņa obligāti jāspēlē meitenei. Komandas var pieteikt 1 rezervistu zēniem, 1 – meitenēm. Pamatsastāva spēlētāji drīkst spēlēt tikai pie galdiņiem, pie kuriem ir pieteikti.

Sacensības notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Laika kontrole: 15 minūtes partijai katram dalībniekam + 10 sekundes par gājienu.

Iepriekšējos pieteikumus Sacensību pusfinālam pieņem līdz 2024. gada 20. martam (ieskaitot). Pieteikumus Sacensību finālam pieņem līdz 2024. gada 3. aprīlim (ieskaitot).
Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, kapteinis un komandas sastāvs, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase, FIDE ID. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski uz e-pastu alex.pakula@gmail.com. Pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, var netikt pieņemti.

Dalības maksa Sacensībās ir 20 EUR katrai komandai, ar pārskaitījumu uz LŠF kontu:
LV76PARX0000245131011, pamatojumā: komandas nosaukums, Cerību kauss2024, pusfināla dalībniekiem līdz 20.03.2024, fināla dalībniekiem līdz 03.04.2024.

Dalībniekiem uz Sacensību sākuma dienu ir jābūt nomaksātām spēlētāju licencēm par 2024.gadu.

Vairāk par sacensību norises un izcīņas kārtību, spēļu grafikiem, apbalvošanas un citiem noteikumiem lasīt Nolikumā.

10 labākās komandas pēc 2024. gada Sacensību pusfināla rezultātiem iegūst tiesības piedalīties 2024. gada Sacensību finālā. Pusfināla dalībnieki finālā var pārstāvēt tikai savu komandu. 10 labākās komandas pēc 2024. gada Sacensību fināla rezultātiem iegūst tiesības piedalīties 2025. gada Cerību kausa finālā, nepiedaloties pusfinālā.

Ņemot vērā pagājušā gada rezultātus, sacensību “Cerību kauss 2024” finālam automātiski ir kvalificējušās šādas komandas:

  • ARchess club –  treneris A. Raudive
  • ThinkB4UMove – treneris E. Ungurs
  • Kaissa – trenere D. Matisone
  • H7 – treneris V. Putka
  • ThinkB4UMove II – treneris E. Ungurs
  • Šaha haizivs – treneris S. Galkins
  • Jautrais karalis – treneris A. Bētiņš
  • Jēkabpils sporta skola – treneris G. Jankovskis
  • Teikas karaļi – trenere V. Rožlapa
  • Daugava chess – treneris A. Grizāns

Katru gadu Rīgas Šaha skola rīko Latvijas komandu čempionātu šahā bērniem “Cerību kauss” , kurā piedalās jaunie šahisti no visas Latvijas. Informāciju par iepriekšējo gadu sacensībām var atrast mūsu mājas lapā pēc atslēgvārda Cerību kauss. 

Par to, ka mums Latvijā ir tāds gadskārtējs komandu čempionāts tieši jaunāko klašu skolēniem, ir milzīgs prieks un lepnums, jo tieši viņi ir mūsu šaha cerības. Vairāk par Cerību kausa turnīru vēsturi lasīt šeit, Ieskats leģendārā turnīra Cerību kauss vēsturē.

Treneres Vijas Rožlapas komanda apbalvošanas ceremonijā Cerību kauss 1983. Ar uzvarētāju kausu tagadējais šaha lielmeistars Aleksejs Širovs.
Treneres Vijas Rožlapas komanda apbalvošanas ceremonijā Cerību kauss 1983. Ar uzvarētāju kausu tagadējais šaha lielmeistars Aleksejs Širovs. Foto no Ilzes Ķempeles personīgā arhīva
Foto: no Alberta Cimiņa personīgā arhīva