Šaha lietus 2023

Sacensībās piedalās viena trenera sagatavotas komandas, kuru dalībnieki ir zēni un meitenes no 13 līdz 18 gadu vecumam (2005. – 2010. dzimšanas gads). Izņēmuma gadījumā meitene var būt jaunāka.

20.-21.maijā Transporta un Sakaru institūtā, Lomonosova ielā 1, Rīgā

20.05. Reģistrācija 10:30 – 11:30
  Izloze 11:45
  1.kārta 12:00 – 13:20
Pusdienu pārtraukums 13:20 – 14:20
  2.kārta 14:20 – 15:40
  3.kārta 15:40 – 17:00
  4.kārta 17:00 – 18:20
21.05    
  5.kārta 10:00 – 11:20
  6.kārta 11:20 – 12:40
Pusdienu pārtraukums 12:40 – 13:40
  7.kārta 13:40 – 15:00
  8.kārta 15:00 – 16:20
  Noslēgums 16:40

Nolikums_ŠahaLietus_2023