Klasifikācijas turnīra IV sporta klasēm nolikums

Nolikums: 4.sp.kl._26_27.novembris

  1. Sacensības notiek 2022. gada 26. novembrī un 27. novembrī Rīgas Šaha skolas telpās, Pērnavas ielā 10, Rīgā.
  2. Sacensību sākums:
    • novembrī plkst. 15:00 – 15:45 reģistrācija;
    • novembrī plkst. 16:00 – 18:00 (4 kārtas);
    • novembrī plkst. 11:00 – 14:00 (4 kārtas un apbalvošana).
  3. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnēs sahaskola.lv, un www.chess-results.com.
  4. Rīgas Šaha skolas sacensību zālē (telpā Nr.7) sacensību dalībnieki un pavadošās personas drīkst ienākt tikai maiņas apavos vai izmantojot personīgās bahilas.